Picturopresentation

Fotograf med många strängar på lyran. Jobbar idag mycket med bröllop i journalistisk stil.